آموزشی پایه سوم ابتدایی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهدی فرهمندنژاد - ۱۳٩٠/۱/۸

طرح درس تعلیمات اجتماعی پایه‌ی سوم ابتدایی

مشخصات کلی

نام درس: تعلیمات اجتماعی                                     موضوع درس: چادر نشین ها

کلاس: سوم ابتدایی                                          تعداد دانش آموزان:        نفر

مدت جلسه: 50 دقیقه                                                          شماره طرح درس:

مدل کلاس: Uشکل                                                                  تاریخ:

دبستان:                            نام و نام خانوادگی آموزگار:


باسمه تعالی

طرح درس تعلیمات اجتماعی پایه‌ی سوم ابتدایی

مشخصات کلی

نام درس: تعلیمات اجتماعی                                     موضوع درس: چادر نشین ها

کلاس: سوم ابتدایی                                          تعداد دانش آموزان:        نفر

مدت جلسه: 50 دقیقه                                                          شماره طرح درس:

مدل کلاس: Uشکل                                                                  تاریخ:

دبستان:                            نام و نام خانوادگی آموزگار:

 

هدف های کلی

آشنایی دانش آموزان با زندگی مردم عشایر و شغل آنها.

هدف های رفتاری

دانش آموزان:

1- حداقل نام پنج حیوان در زندگی عشایری مورد استفاده است نام می برند.( حیطه‌ی شناختی)

2- با گروه خود چادر عشایری را درست می کنند.( حیطه مهارتی)

3- فراورده های عشایری مثل کشک، قارا، ماست و غیره را تهیه کرده و به کلاس  می آورند.( حیطه مهارتی و نگرشی)

4- علت چادر نشینی ایلات و عشایر را شرح می دهند.( حیطه شناختی)

5- ایل را تعریف می کند.( حیطه شناختی)

6- تصاویر کتاب را که در مورد کوچ عشایری است تفسیر می کند.( حیطه مهارتی)

7- در مورد درس خواندن دانش آموزان عشایری تحقیق می کند.( حیطه مهارتی)

8- نحوه‌ی زندگی ایلات و عشایر را در کلاس اجرا می کنند.( حیطه مهارتی)

9- نسبت به یافتن اطلاعات از زندگی چادر نشینی علاقه نشان می دهد.( حیطه نگرشی)

10- شکل چادر مردم ایل نشین را در دفتر خود نقاشی می کند.( حیطه نگرشی)

هدفهای جزئی

1- با زندگی مردم عشایر آشنا شود.( حیطه شناختی)

2- با محل تشکیل کلاس های بچه های ایل آشنا می شوند.( حیطه شناختی)

3- با شغل اصلی مردم ایل و عشایر آشنا می شوند.( حیطه شناختی)

 

4- بتوانند با علاقه به توضیحات معلم و دیگران در این زمینه گوش دهند.( حیطه عاطفی)

5- بتوانند در بحث های گروهی فعالانه شرکت کنند.( حیطه عاطفی)

6- در مورد زندگی چادر نشینی تحقیق می کنند.( حیطه مهارتی)

7- بتوانند در باره‌ی زندگی ایلی سؤال کنند.( حیطه مهارتی)

تعیین ویژگی های عمومی فراگیران

الف- توانایی های ذهنی:

دانش آموزان در مرحله‌ی عینی قرار دارند و سن آنها بین 8 تا 9 سالگی می باشد و از نظر ذهنی مشکل خاصی ندارند و هوش همه‌ی آنها خوب است.

ب- وضعیت اقتصادی:

از نظر اقتصادی با توجه به این که اکثر آنها از طبقه کارگری می باشند، در حد متوسط هستند.

ج- وضعیت اجتماعی:

از نظر اجتماعی در سطح خوبی هستند و در ایجاد ارتباط نسبتاً خوب عمل می کند.

د- وضعیت فرهنگی:

 تعامل فرهنگی خوبی با هم دارند چون دارای آداب و رسوم مشترک هستند.

مفاهیم کلیدی:

سیاه چادر- مشک- تابه- لباسهای عشایری- فرآورده های دامی- ایل

رسانه و مواد آموزشی

منابع غیر انسانی: کتاب درسی تعلیمات اجتماعی – گچ سفید و رنگی- تخته کلاس و تخته پاک کن- استفاده از چادر عشایر- استفاده از تصاویری در رابطه با زندگی عشایر- سوغات عشایر شامل: کشک، کره حیوانی، پنیر، ماست. سه پایه و مشک، تابه برای پخت نان، ماکت حیوانات اهلی و ماکت زندگی عشایر.

منابع انسانی: معلم- شاگردان- مهمانان

الگوهای تدریس

همیاری – مشارکتی

روشهای تدریس

پرسش و پاسخ- نمایشی- کارایی تیم( D     .     E      .     T)- بارش مغزی ایفای نقش.

فعالیت های قبل از شروع درس

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

معلم وارد کلاس می شود

 بفرمایید

معلم نگاهی به تخته کلاس می‌کند ودر صورت نیاز آن را پاک می‌کند.

سلام سلام بچه ها

حال شما چطور است. امیدوارم شاد باشید. همیشه خندان باشید.

کسی مریض نباشد کسی غایب نباشد همگی حاضر باشید شکر خدا که همه‌ی بچه ها سالم، حاضر. شاداب، تمیز سرکلاس نشستند تا درسمان را شروع کنیم.  

شروع هر کاری با نام ..................

خدایی که شما گل ها را آفرید- خدایی که رحمان و رحیم است.

معلم کارت آماده شده به نام خدا را روی تابلو می چسباند.

امروز چند شنبه است؟

بله یکشنبه چندم ماه؟

و معلم تاریخ را به روز در گوشه‌ی سمت چپ تخته می نویسد و راجع به ماه محرم صحبت می کند.

پیام قرانی را بخوانید.

 

دانش آموزان به احترام معلم بر می خیزند و صلوات می فرستند.( خواندن پیام قرانی)

 

 

سلام

بله

 

بله خانم

 

با نام خدا

      

 

 

 

5 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

« همانا حسین(ع)چراغ هدایت وکشتی نجات است.» 

                                            پیامبر اکرم(ص)

این حدیث را مثل روزهای قبل در دفتر حدیث بچسبانید.

بچه ها این ساعت چه درسی داریم؟

در جلسه‌ی قبل گفته بودیم که فواید انواع گیاهانی که خاصیت درمانی دارند گزارشی تهیه کنید آماده کرده‌اید؟

معلم گزارشها را جمع آوری می کند تا بعد از بررسی بهترین را انتخاب کند و طبق قولی که داده بود و به آنها جایزه بدهد.

با دادن کارتهای رنگی(زرد- قرمز- نارنجی- سبز) گروه ها را به صورت تصادفی تعیین می کند وآنان را هدایت می‌کند تا سر جایشان بنشینند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان همراه با معلم حدیث را تکرار می‌کنند.

دانش آموزان حدیث آماده شده را روی کارت را در دفتر حدیث می چسبانند.

دانش آموزان پاسخ می دهند: تعلیمات اجتماعی

جواب می دهند بله وتکالیف را روی میز قرار می‌دهند.

 

شور و نشاط در بین دانش آموزان بوجود می آید.

 

 

 

گروهها در سر جای خود می نشینند وآماده می‌شوند تا درس جدید شروع شود.

5 دقیقه

معلم برای ارزیابی بچه ها ومیزان آمادگی آنها برای پذیرش درس جدید سؤالاتی را از درس قبل از دانش آموزان می پرسد.

معلم سؤالات آماده شده را که درون ماکت‌آرامگاه حافظ قرار داده از داوطلب هر گروه می‌خواهد تا سؤال مورد نظر را از ماکت آرامگاه حافظ برداشته سؤال را در گروه بخوانند و با مشورت یکدیگر به آن پاسخ دهند.

 

دانش‌آموزان با آمادگی کامل و شور اشتیاق پاسخ می‌دهند.

 

 

اعضای گروه با دیدن ماکت آرامگاه حافظ خوشحال می‌شوند ومشتاق پاسخ دادن به سؤال مورد نظر می‌شوند.

 

 

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

ارزشیابی تشخیصی

نمونه سؤالات:

ô مرکز استان فارس چه نام دارد؟

گروه زرد از طرف معلم ودانش آموزان مورد تشویق قرار می گیرد.

ôنام دو تن از شاعران بزرگ ایران را که آرامگاه آنها در شیراز قرار دارد نام ببرید؟  

گروه قرمز از طرف معلم ودانش آموزان مورد تشویق قرار می گیرد.

ôعرق گلها و گیاهان چه فایده‌ای دارند؟

 

آفرین به دخترای خوبم

 

ôجاهای دیدنی استان خودمان را نام ببرید؟

 

مرحبا به گروه سبز

ظاهراً درس قبل را خوب یاد گرفته‌اید! هیچکدام از گروهها سؤالی ندارید؟

معلم مکث کرده وبه همه‌ی کلاس توجه می‌کند. 

 

 

نماینده گروه زرد با برداشتن سؤال از ماکت و مشورت در گروه پاسخ می دهد: شهر شیراز

 

داوطلب گروه قرمز سؤال خود را از ماکت برداشته و بعد‌ از مشورت در‌گروه پاسخ می‌دهد: سعدی و‌حافظ

 

داوطلب گروه نارنجی سؤال خود را از ماکت برداشته و همچون دو گروه دیگر پس از مشورت با اعضای گروه خود پاسخ می‌دهد: برای درمان بعضی از بیماری ها مفید است.

نماینده گروه سبز پس از برداشتن سؤال از ماکت و بحث وتبادل نظر با اعضای گروه پاسخ می دهد: دشت لاله- تونل کوهرنگ- سیاه سرد بروجن-

پل زمانخان و.......

 

در این مرحله اگر دانش آموزان سؤالی داشته باشند می پرسند.

دقیقه

ایجاد انگیزه و آماده سازی

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

بچه ها یادتان هست که ما همیشه همراه خانواده‌ی آقای هاشمی سفر می کردیم امروز هم می خواهیم همراه آنها باز هم به جاهای دیدنی برویم تا نقاط بیشتری را ببینیم و بشناسیم داخل محوطه کلاس، همه سوار اتوبوس شوید وچشمهایتان ببندید. حالا باز کنید چشمهایتان را برای همین از چند مهمان عزیز دعوت کرده‌ام که به کلاس ما بیایند و شما را با جاهای دیدنی منطقه خودشان و آداب ورسوم و کارهایشان آشنا کنند.

آیا دوست دارید؟

 

 

معلم مشوق دانش آموزان کلاس می باشد برای پرسیدن سؤال از میهمانان

 

 

 

معلم کلاس را کنترل می کند واز بچه ها می‌خواهد که به دقت گوش دهند.

دانش آموزان هم به طور خیالی سوار اتوبوس می‌شوند و چشمانشان را می بندند.

دانش آموزان چشمانشان را باز می کنند.

 

 

دانش آموزان با جواب دادن بله مشتاق دیدن مهمانان شدند.

مهمانان با لباسهای زیبا و محلی خود وارد می‌شوند. همراه با وسایل و سوغاتی( کشک- قارا- کره و....) که با خود آورده‌اند آماده‌ی ایفای نقش می شوند. دانش آموزان با دیدین مهمانان خوشحال می شوند وبا آنها سلام واحوال پرسی می‌کنند.مهمانان به ترتیب کارهای خود را ارائه می‌دهند. زدن مشک وتوضیح دادن در مورد کارهایشان و نام بردن فراوارده های تولیدی و دامی خودشان. پختن نان تیری وتوضیح در مورد پخت  و تهیه آن. توضیح در مورد نحوه آماده کردن نخ های پشمی و کاربرد آنها در زندگی شخصی خودشان و دیگر افراد جامعه(خودشان برای قالی‌بافی، جاجیم بافی وسیاه چادر و....)برای تهیه لباس پشمی و......

10 دقیقه

           

 

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

ایجاد انگیزه و آماده سازی

زهرا جان حواست هست که دوستانت چه کار می‌کنند؟ دقت کن دخترم.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم آنها را تشویق می کند و می گوید آفرین با وجود همه‌ی مشکلات و نوبد امکانات کافی آموزشی باز هم در فکر ادامه‌ی تحصیل هستید.

 

معلم از مهمانان تشکر می کند و با آرزوی موفقیت برای آنها بدرقه شان می کند.

زهرا دقت می کند. 

دانش آموزان به دقت نظاره گر هستند و گوش می‌دهند و سؤالات مورد نظر خود را از مهمانان می‌پرسند.

در پایان نمایش یکی از مهمانان خودشان را به این صورت معرفی می کند: بچه ها حالا فهمیدید ما اهل کجا هستیم و از کجا امده‌ایم؟ دانش آموزان پاسخ می دهند شما عشایر هستید. یکی از مهمانان جواب می دهد بله ما عشایر بختیاری هستیم که در منطقه کوهرنگ زندگی می کنیم.

مهمانان پاسخ می دهند: بله

یکی از مهمانان جواب می دهد: چون جای ثابتی نداریم و علاقه به آموختن علم ودانش داریم با استفاده از سیاه چادرها یا در زیر سایه درختان همراه با معلم خوب و مهربان خود به آموزش علم ودانش می پردازیم.

 

مهمانان در آخر کار سوغاتی هایی را که همراه خود آورده بودند به معلم می دهند و از معلم خواهش می کنند در پایان درس بین دانش آموزان تقسیم کنند.

دانش آموزان هم از مهمانان خود تشکر کرده و از همدیگر خداحافظی می کنند.

دقیقه

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

ارائه درس

معلم تصاویری را که مربوط به زندگی عشایر است روی تابلو کلاس نصب می کند و از دانش آموزان می پرسد: بچه های خوبم با توجه به توضیحاتی را که دوستان دادند و با توجه به تصاویری را که می بینید حتماً حدس زده‌اید که درس امروز شما در رابطه با چیست؟

معلم کلمه چادر نشینی را وسط تابلو می نویسد. سپس معلم از دانش آموزان می خواهد برای فهمیدن بیشتر درس کتابها را باز کنند و به صورت لب خوانی در محدوده‌ی زمانی مشخص که صفحه 12است بخوانند. معلم در این زمان جدول آماده شده‌ی کارآیی تیم را روی تابلوی کلاس نصب می‌کند. پس از چند دقیقه معلم پایان زمان را اعلام می‌کند.

معلم سؤالات آماده شده در رابطه با درس جدید را به همراه پاسخ نامه بین دانش آموزان توزیع می‌کند.

معلم پایان زمان را اعلام می کند و از دانش آموزان می خواهد برگه‌ی سؤالات را داخل کشوی میز قرار دهند.(سه دقیقه)

معلم همان برگه‌ی سؤالات را همراه با پاسخ نامه به صورت گروهی توزیع می کند و از اعضای گروهها می خواهد که با مشورت هم، با دیگر سؤالات پاسخ دهند در زمان تعیین شده( دو دقیقه) 

 

فراگیران جواب می دهند: چادر نشینی

 

 

 

 

کتابها را باز کرده و مشغول خواندن درس می‌شوند.

 

 

 

 

 

دانش آموزان کتابها را می بندند.

 

دانش آموزان به طور فردی مشغول خواندن سؤالات و پاسخ گویی به آنها می شوند.

 

دانش آموزان سؤالات را جمع می کنندو داخل کشو یا زیر کتاب خود قرار می دهند.

دانش آموزان پس از گرفتن برگه‌ی سؤالات به صورت گروهی با هم بحث ومشورت می کنند وسؤالات را یکی یکی در پاسخ نامه‌ی جدید جواب می دهند.

20 دقیقه

 

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

ارائه درس

معلم پایان زمان را اعلام می کند وکلید سؤالات را بین گروهها توزیع می کند واز آنها می خواهد که پاسخ های خود را با کلید سؤالات مطابقت دهند ونمره‌ی خود را تعیین کنند.( یک دقیقه)

معلم پایان زمان را اعلام می کند و پاسخ نامه ها را جمع‌آوری می کند و از یک دانش آموز می خواهد پای تابلو آمده و نتایج اعلام شده توسط معلم را در جدول یادداشت کند.

 

معلم پاسخ نامه‌های فردی و گروهی را ارزیابی کرده ونتیجه‌ی گروه ها را اعلام می کند.

گروه زرد بالاترین نمره‌ی فردی و گروهی 14 است.

 

گروه قرمز بالاترین نمره‌ی فردی10ونمره‌ی گروهی 12است.

 

گروه نارنجی بالاترین نمره فردی 14و نمره‌ی گروهی 12 است.

 

گروه سبز بالاترین نمره‌ی فردی و گروهی10 می‌باشد.  

 

معلم گروه زرد را تشویق می کند. آفرین به گروه زرد که هم درس را خوب یاد گرفته‌اند و هم کار گروهی را به خوبی انجام داده‌اند.

دانش اموزان با معلم همکاری می کنند و پاسخ ها خود را با کلید سؤالات مطابقت می دهند ونمرات خود را تعیین می کنند.

 

دانش آموزان با معلم همکاری می کنند. دانش آموزان پای تابلو آمده وآماده‌ی کار و فعالیت می‌شوند.

 

 

 

دانش آموز در جدول یادداشت می کنند.

گروه زرد خوشحال می شود.

 

دانش آموز اعداد را در جدول یادداشت می کنند وگروه قرمز بیشتر دقت می کنند.

 

دانش آموز اعداد را پای تابلو یادداشت می کند وگروه نانرجی توجه می کنند.

 

دانش آموز اعداد را پای تابلو می نویسد گروه‌سبز از مساوی بودن نمره تقریباً خوشحال می شوند.

 

گروه زرد خوشحال می شوند.

دقیقه

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

ارائه درس

دانش آموزان گروه قرمز باید درخواندن درس دقت می‌کردند اما کار گروهی خوبی داشتند.

 

دانش آموزان گروه نارنجی در گروه فعالیت کمی را داشته‌اند باید سعی کنند که در جلسات بعدی در گروه بهتر و بیشتر فعالیت کنند.

دانش آموزان گروه سبز که نمره‌ی فردی و گروهی یکسانی دارند باید در خواندن درس دقت کنند ودر گروه بیشتر فعالیت کنند.

معلم بعد از تشکر از دانش آموزان می خواهد که خودشان را تشویق کنند.

معلم از دانش آموزان می پرسد اگر سؤالی در مورد درس جدید دارید بپرسید.

معلم به سوالات احتمالی دانش آموزان پاسخ می‌دهد.

 

گروه قرمز سخنان معلم را تأیید می کنند.

 

 

گروه نارنجی قول می دهند که دقت و فعالیت بهتری داشته باشند.

 

 

گروه سبز قول می دهند که با همکاری هم در گروه فعالیت بیشتری داشته باشند.

 

 

دانش آموزان با شور و نشاط خود را تشویق می کنند.

 

 

 

دانش آموزان اگر سؤالی داشته باشند مطرح می کنند.

دقیقه

 

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

 

جمع بندی ونتیجه گیری

خوب بچه ها از درس امروز خوشتان آمد؟

پس یکبار دیگر درس را با هم مرور می کنیم.

خوب دقت کنید اگر قسمتی از درس را نفهمیدید یاد بگیرید.

فهمیدیم به گروهی از مردم که در چادر زندگی می‌کنند..........

آفرین بچه ها ی خوبم

چادر نشین ها علاوه بر مشکلات و سختیهای فراوانی که به همراه دارند زندگی شیرین و با صفاتی هم در کنار هم دارند و بخشی از مایحتاج ما را به صورت فراورده های دامی مانند:..............

مردم عشایر مردمی دلیر و............

به قول امام خمینی که فرمودند: عشایر ذخایر مملکت‌اند.

نصب کارت مخصوص روی تابلو که این جمله در آن نوشته شده است.

پس نتیجه گرفتیم، عشایر ثروت مملکت هستند، چون فرآورده های دامی تولید می کنند لبنیات، گوشت، پوست و.....

بچه ها مثل چی....؟

( معلم صدای خود را تغییر می دهد)

آفرین تبارک الله

معلوم شد که درس را خوب یاد گرفته‌اید هیچکدام از گروه ها سؤالی ندارند؟

معلم به سوالات احتمالی دانش آموزان پاسخ می‌دهد.

 بله

 

دانش آموزان به دقت گوش می دهند.

 

چادر نشین می گویند.

 

 

 

 

 

شیر- ماست- کره و.... تهیه می کنند.

مهربان هستند.

 

 

 

 

 

نیازمندند.

 

 

 

دانش آموزان اگر سوالی داشته باشند مطرح می‌کنند.

دقیقه

 

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

ارزشیابی پایانی

معلم سؤالاتی را که از قبل آماده کرده و در پاکت قرار داده را در بین گروه ها توزیع می کند و از آنها می خواهد که سؤال خود را برداشته در گروه با هم مشورت کرده ویه سؤال پاسخ دهند.

*سؤال گروه زرد: چرا افراد ایل کوچ می کنند؟

آفرین دخترم

*سؤال گروه نارنجی: اگر دشمنان به کشور حمله کنند مردم عشایر چه می کنند؟

مرحبا به دخترم

*سؤال گروه قرمز: چند فراوردهای دامی که مردم عشایر تولید می کنند را نام ببرید؟

احسنت دختر گلم

* سؤال گروه سبز: به افراد ایل چه می گویند؟

بله درست است دوستانتان را تشویق کنید.

به دانش‌آموزان فرصت سؤال داده می شود تا اگر اشکالی دارند برطرف شود.

چون درس امروز را خوب یاد گرفته‌اید یک آفرین هلیکوپتری بفرستید.

یکی از اعضای هر گروه به نمایندگی از طرف گروه پاکت خود را برداشته آن را باز می کند سؤال را برای گروهش می خواند و در گروه راجع به پاسخ سؤال با هم بحث می کنند وبه پاسخ صحیح می رسند.

 

داوطلب گروه سؤال را می خواند و پاسخ می‌دهد.

دانش آموز پاسخ می‌دهد: برای یافتن چراگاه

 

دانش آموز داوطلب پاسخ می دهد: مردم عشایر اولین گروهی هستند که از مرزهای کشور دفاع می کنند.

 

 

دانش آموز داوطلب پاسخ می دهد: ماست، کشک، پنیر، دوغ، کره و......

 

 

دانش آموز داوطلب پاسخ می دهد: عشایر

 

دانش آموزان با شور وشوق خودشان را تشویق می‌کنند.

 

آفرین

3 دقیقه

           

 

 

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

زمان

تعیین تکلیف

تصویری را هم که معلم از قبل آماده کرده به آنها داده و از آنها می خواهد که به طور مختصر در مورد تصویر توضیح دهند.

خوب بچه ها کتاب ها را باز کنید تا یک بار از روی درس بخوانید تا اگر اشکالاتی تلفظی دارید برطرف شود.

معلم از دانش آموزان می خواهد که یکبار دیگر درس را برای خانواده بخوانند و پرسشهای پایان درس را در دفتر اجتماعی بنویسند و پاسخ دهند و سیاه چادر را دفتر خودشان بکشند.

معلم چند موضوع را که قبلاً روی برگه نوشته و آماده کرده بین دانش آموزان تقسیم می کند و از آنها می‌خواهد که به دلخواه در مورد هر یک از موضوعات که دوست دارند به کمک بزرگترها یا با استفاده از کتابهای دیگر( غیر درسی) تحقیق کرده وبرای جلسه آینده به کلاس بیاورند وبهترین آنها انتخاب شده ومورد تشویق قرار گیرند.

موضوعات تحقیق:

ô در مورد لباس زنان عشایری

ôآداب و رسوم مردم چادر نشین( عشایر)

خوب بچه ها درس ما تمام شد برای سلامتی آقا امام زمان (عج) وسلامتی خودتان صلوات.

 

دانش آموزان تصاویر مورد نظر را گرفته روی آن فکر کرده تا خلاصه‌ای در مورد آن بنویسند.

 

یکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و بقیه خط می برند.

 

 

دانش آموزان دقت می کنند و پاسخ می دهند: چشم

 

 

 

 

 

 

 

دانش‌آموزان گوش می کنند وموضوعات را تحویل گرفته ودر مورد موضوع مورد نظر خود فکر می‌کنند.

 

 

 

2 دقیقه

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :